آبسردکن ایستاده سام

+ در صورت خرید آبسردکن مدل WD-SR760ST یک عدد منبع ۲۰لیتری آب رایگان به خریدار تحویل داده میشود.مجهز به منبع مخفی می باشد ( تعبیه شده در قسمت پایین دستگاه )
آبسرد کن ایستاده سام دارای قفل ایمنی آب گرم می باشد برای مراقبت از کودکان
تنظیم این دستگاه می تواند تنوع دمای آب خروجی را برای شما امکان پذیر سازد.[آبسرد کن های سام]