یخچال فریزر اکولوکس


  1. مجهز به دستگیره برجسته و مقاوم آلومینیومی
  2. قابلیت برگرداندن درب و دارای قفل الکترونیکی
  3. قفسه های شیشه ای نشکن
  4. مجهز به یخ ساز دستی( قابل اتصال به آب شهری نیست و مخزن باید پر شود)
  5. مجهز به دو اواپراتور
  6. مجهز به کمپرسور کم مصرف
  7. PCM/VCMعملیات فینیشینگ[یخچال فریزر اکولوکس]